Elszámolás - forintosítás

Mit kell tennem?      Érint-e engem?      Mire számíthatok?    Mire kell figyelnem?  

Autóhitelek forintosítása

Kell-e külön kérelmeznem a forintosítást? ....

 

Hitel-S Program helyi tájékoztató előadásai

Elérhetőek a második előadás időpontjai:

 

Civil partnerek a tájékoztatásban


 Autóhitelek forintosítása

Az Országgyűlés 2015. szeptember 22-én döntött a devizában felvett autóhitelek, illetve fogyasztói hitelek forintosításáról.
A még élő szerződéssel rendelkező fogyasztók december 15-éig megkapják az elszámolási értesítőt, amely a jelenlegi és a forintosítást követő helyzetet fogja tükrözni. Január 15-éig pedig azok is megkapják az elszámolási értesítőt, akiknek már követeléskezelőnél van a szerződésük. Az autóhitelek és a személyi kölcsönök forintosítása mintegy kétszázezer ügyfelet érint.
Az ügyfeleknek egy hónapjuk van arra, hogy döntsenek arról, hogy kívánnak-e élni a forintosítás lehetőségével. Akik elfogadják devizahitelük forintosítását, nincs teendőjük.
A hiteleket 256 Ft-os árfolyamon fogják forintosítani. Ez a rögzített árfolyam, 10-11 százalékos törlesztőrészlet csökkenést jelent majd, ami megegyezik az ingatlanokra felvett devizahitelek forintosítási árfolyamával.
A forintosítás előnye még, hogy az adósok megszabadulnak az árfolyam-ingadozástól, a kiszámíthatatlan havi törlesztő részletektől is.
Sokan rendelkeznek fix törlesztésű devizahitellel, így ők nem érezték az ügyfelek az árfolyam ingadozást. Csak az utolsó hónapokban szembesültek azzal, hogy még akár egy-másfél millió forintot is fizetniük kell. Ez is megszűnik a most elfogadott forintosítás kapcsán. Így ebből a szempontból is kiszámítható lesz a törlesztés.

 

Mi az én teendőm?


A szerződést és az éves elszámolásokat előkeresni (ha nincs meg, kikérni a pénzügyi intézménytől, bár ez lehet térítésköteles), az esetleges változásokat (pl. aktuális tartózkodási cím) bejelenteni.

Amennyiben bizonytalan abban, hogy személyes adatai (így különösen értesítési címe) hogyan szerepelnek a pénzintézet nyilvántartásában, javasolt egyeztetni a pénzintézettel.

• Minden banki küldeményt át kell venni


• Az elszámolás tételes ellenőrzéséhez írásban
kérnie kell a pénzügyi intézménytől a részletes (havi bontásos) elszámolás megküldését, melyet összehasonlíthat az ön birtokában lévő befizetési dokumentumokkal.


• Vitatott esetben panaszt tehet a pénzügyi intézménynél – az első levél kézbesítésétől számított 30 napja van reagálni, írásban.


• Ha a kapott válasszal nem elégedett, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A békéltető testületi eljárás megindítására akkor kerülhet sor, ha vitatja az elszámolás helyességét, ha a pénzügyi intézménynek önnel szemben elszámolási kötelezettsége van, ennek azonban nem tett eleget, vagy ha igazolni tudja, hogy panasza nem volt elkésett. Egy esetleges panaszos eljárásnál minden lépést dokumentálni kell (küldeményeket tértivevénnyel feladni, pénzügyi intézményeknél leadott kérelmeket másodpéldányon átvetetni).


• Követeléskezelőnek átadott tartozásnál a pénzügyi intézménynél jelezni kell, hogy az elszámolást ön kérni fogja a követeléskezelőtől, ezért az átadás napjáig szóló elszámolást küldjék meg az követeléskezelőnek. Követeléskezelő csak akkor küld elszámolást, ha ön ezt kéri (írásban, az átvételt igazolva).Kire vonatkozik az elszámolás?


Azokra a magánszemélyekre, akik 2004. május 1.
után kötött és 2009. július 26-án még élő,


• deviza alapú- (devizában nyilvántartott, forintban fizetett),


• deviza alapúnak nem minősülő deviza (devizában nyilvántartott, devizában fizetett),


• forint alapú,fogyasztói kölcsönszerződéssel (kölcsön-, hitel- vagy pénzügyi lízingszerződéssel)
rendelkeznek.


Az elszámolás kiterjed a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződésekre is, amennyiben követelése nem évült el. Ennek tényét igazolni kell (kivéve, ha a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el).

 

A hitelt nyújtó pénzügyi intézménynek törvényben előírt kötelezettsége elszámolást készíteni.

Az elszámolás hatálya kiterjed a jelzáloghitelekre, a személyi kölcsönökre, gépjárműhitelekre; az árfolyamgát védelme alá tartozó szerződésekre, a kedvezményesen végtörlesztett hitelszerződésekre, a követeléskezelőnek átadott, fentebb részletezett hitelszerződésekre, a felszámolás vagy végelszámolás hatálya alatt álló hitelintézetek deviza, forint és deviza alapú fentebb részletezett hitelszerződéseire.

 


Külön kell kérelmezni az elszámolást:


• ha kölcsönszerződése kedvezményes végtörlesztés következtében szűnt meg;


• ha szerződése 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően szűnt meg és követelése nem évült el;


• amennyiben a szerződés megszűnését követően a pénzügyi intézmény követelését követeléskezelőre engedményezte.

Ha 2015. február 01. előtt az ingatlant a NET Zrt.
megvásárolta, akkor a pénzügyi intézmény NEM a magánszeméllyel számol el.


 Mire nem vonatkozik az elszámolás?


•hitelkártyára


•fizetési számlához kapcsolódó kölcsönszerződésre (hitelkeret)


• állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelre

 


Mikor kapom meg az elszámolást?


Deviza alapú, forintban törlesztett és folyósított
szerződések esetén 2015. március 1-je és április 30. között.

Devizában vagy forintban kötött, folyósított és törlesztett szerződések esetén 2015. augusztus 1-je és szeptember 30. között. (Ezeket az időpontokat a banki perek elhúzódása módosíthatja. Erről a pénzügyi intézmény honlapján tájékozódhat.)


Amennyiben kedvezményesen végtörlesztett és kérte az elszámolást, a pénzügyi intézmény 2015. november 30-ig köteles az elszámolást megküldeni.
Abban az esetben, ha az elszámolást követeléskezelőtől kérte, a követeléskezelő a kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül köteles az elszámolást megküldeni.

 


Mit tartalmaz az elszámolási levél?


• elszámoláshoz kapcsolódó információkat


• szerződésmódosuláshoz, forintosításhoz kapcsolódó információkat, ha ezek érintik az ön szerződését


• felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információkat

 

 Kell-e fizetnem az elszámolásért?


Az elszámolás önnek nem jelent költséget, kivéve, ha kedvezményesen végtörlesztett hitelét szeretné újraszámoltatni, ez esetben 10.000 forint díjat kell fizetni. (Kivéve, ha forint alapú hitelfelvétel segítségével tudott kedvezményesen végtörleszteni.) A végtörlesztéssel lezárt hitelek újraszámolását csak 2015. március 1. és 31. között lehet kérni. 

 


Kit érint a forintosítás?


Akinek deviza, deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön szerződése, vagy ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződése van, melyet 2004. május 1. és 2014. július 26. között kötött, és 2015. február 1-jén még nem szűnt meg.

A szerződés a törvény erejénél fogva módosul, ezért nem kell új szerződést aláírni, sem közjegyzőhöz, földhivatalhoz fordulni.


A hátralévő futamidőre vonatkozó törlesztési táblázatot és a szerződés módosuló előírásainak szövegét az elszámolási törvény szerinti elszámolással egyidejűleg kapja meg (lásd „Mit tartalmaz az elszámolási levél?”).

 


A forintosítás mellőzését lehet kérni az alábbi esetekben:


• a törlesztő részletet meghaladó, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizában,


• a hatályos jogszabályok alapján jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni,


• a futamidő legkésőbb 2020. december 31-én lejár,


• a forintra átváltás után meghatározott induló kamat meghaladja az eredeti kamatot, kamatfelárat.


A szerződés módosulásától számítva az ügyfélnek 60 napja lesz dönteni, hogy marad-e a hitelben, vagy kiváltja azt egy másikkal.

Ezt követően további 90 napja lesz a kiváltás megvalósításra, addig kell a pénznek beérkeznie a régi pénzügyi intézményhez.


Ahogyan az elszámolással, úgy a forintosítással összefüggő szerződésmódosulás kapcsán sem keletkezik költsége. 


 

A Hitel-S Program tájékoztató előadásai

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Abaújszántó - Művelődési Központ- 3881- Szent István tér. 4.

                2015. március 18. Időpont: 16:30

 

Alsóvadász-Önkormányzati tanácsterem-3811-Fő utca 63.

                2015.03.31. Időpont: 14:30

 

Tarnaméra-Könyvtár-3284-Árpád út 6/a - 2015.04.10. Időpont: 16:30

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Aranyosapáti - Biztos Kezdet Közösségi Ház(régi Önkormányzat) -

                             4634-Aranyosapáti, Kossuth u.43.

                             2015.március 26.  Időpont: 11:00

 

Somogy Megye

Barcs - Művelődési Ház -7570- Bajcsy-Zsilinszki u. 9.  

               2015. március 23.  Időpont: 16:30

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Cigánd - Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár - 3973 - Főutca

                2015. március 20.  Időpont: 16:30

 

Somogy Megye

Csokonyavisonta - Iskola ebédlő-moziterem-Xantus J. u. 45. - 2015. március 20. 16:30

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Encs - Művelődési Központ-3860-Rákóczi u. 9. - 2015. március 24. Időpont: 17:00

 

Heves Megye

Erk - Faluház-Házasságkötő terem-Fő tér 1.- 2015. március 19. Időpont: 15:00

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Fehérgyarmat - MMSZ Gondviselés Háza-4900, Kossuth tér 40.

                             2015.március 23.Időpont: 11:00

 

Baranya Megye

Gödre - Önkormányzat díszterem-7386-Béke u. 4. - 2015. március 19. Időpont: 16:30


 

Tolna Megye

Iregszemcse - Bartók Béla Művelődési ház - Bartók Béla u. -7095

                  2015. március16. Időpont: 16:30

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Jánkmajtis - Művelődési Ház-4741,Kossuth út 10.- 2015.március 24. Időpont: 15:00

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

 Karcsa - IKSZT Épület - 3963- 2015. március 17. Időpont: 16:30

 

Somogy Megye

Nagybajom - Művelődési Ház-7561-Kossuth Lajos utca 14. 

                 2015. március 24. Időpont: 16:30

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Ózd- 3600-Petőfi út 10.- Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény-Családsegítés intézményi egysége

                 Időpont: 2015. május 19.

 

Ricse - Zukor Adolp Művelődési Ház-3974-Vörösmarty u. 1/A

                2015. március 19. Időpont: 16:30

 

Baranya Megye

Sásd - Történeti Téka-7370-Dózsa György út 8. - 2015. március 17. Időpont: 16:30

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Szatmárcseke - Kúlturház-4945-Kölcsey utca46.-2015.március 23.Időpont: 14:00

 

Somogy Megye

Szenna - Művelődési Ház-7477-Rákóczi utca 8. - 2015.március 25. Időpont 16:30

 

Tolna Megye

Tamási - Művelődési ház emeleti klubszoba - 7090- Szabadság u. 50.

                 2015. március 18. Időpont: 16:30

 

Heves Megye

Tarnabod - Gyerekház- Kossuth tér.29.  - 2015. március 20. Időpont: 16:00

 

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye

Tarpa - II.Rákoczi Ferenc Művelődési Ház-4931-Tarpa,Kossuth u.25/c.

              2015.március 27. Időpont: 11:00

 

Heves Megye

Tiszanána - Könyvtár- 3385- Fő út 159. - 2015. március 27. Időpont: 16:00

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Tiszakarád - Faluház -3971 - Rákoczi Ferenc u. 1.- 2015. március 18. Időpont: 16:30

 

Vizsoly - Iskolai ebédlő, közösségi színtér - 3885 - Malom út 1.

                 2015. március 25. Időpont: 16:30

 

 

 

 


 

Az elszámolás és forintosítással kapcsolatban a következő civil szervezetektől kaphat segítséget

 

Bírók a Mediációért Egyesület

Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Human-Net Alapítvány

Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Menhely Alapítvány

Merkating N Kft.

Munka-Kör Alapítvány

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

Széchenyi Hitelszövetség

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Egyesület

Váci Egyházmegyei Karitász

 

 

 

 

A második előadások időpontjai:

 

Baranya megye

Gödre-7386-Önkormányzat díszterem-Béke u. 4.

Időpont: 2015. június 18. 16 óra

 

Iregszemcse-7095-Bartók Béla Művelődési Ház- Bartók Béla u.

Időpont: 2015. június 10. 16 óra

 

Tamási-7090-Művelődési Ház emeleti klubszoba-Szabadság u. 50.

Időpont: 2015. június 10. 18 óra

 

 

Tolna Megye

Gyulaj-7227-Balipap Ferenc Közösségi Ház

Időpont: 2015. június 12. 17 óra

 

Somogy Megye

Csokonyavisonta-7555-Termálfürdő-Fürdő tér 1.

Időpont: 2015. június 6. 12-14 óra

 

Kadarkút-7530-Máltai Közösségi Ház-Dózsa György út 69.

Időpont: 2015. június 9. 14 óra

 

Kapocsszerdahely-7476-Mikrotérségi Központ-Kossuth Lajos utca 59.

Időpont: 2015. június 9. 16:30


Fogalomtár Hiteles lapszemle Hasznos linkek Archív Bejelentkezés
Ha már regisztrált, itt tud bejelentkezni!

Elfelejtettem a jelszavam

Ha még nem regisztrált a bejelentkezéshez itt regisztrálhat!

Regisztráció
Támogatóink
2010 © MMSZ Egyesület - Minden jog fenntartva!      Impresszum     Adatvédelem     Oldaltérkép     Kapcsolat/Elérhetőségek