Hitelezőknek

Mit üzenhet egy segítőszervezet programja a hitelezőknek?

Erre a rövid válasz talán az, hogy az adós-hitelező kooperációján alapuló megoldások nagyobb megtérülést eredményezhetnek, mint a szerződések, a törvényi, jogi lehetőségek merev kihasználása.

Már halljuk is a választ erre; mi bankok, mi közüzemi szolgáltatók folyamatosan jelezzük a késedelmes ügyfeleinknek, fogyasztóinknak, hogy vegyék fel a kapcsolatot velünk, többféle alternatívát is kínálunk.

És ha megkérdezzük az ügyfeleket, akkor ott is azt kapjuk válaszul, hogy már beszéltem a bankkal, a gázművekkel, stb., de tudtak semmiben sem segíteni.

Mi is akkor a baj?

A Hitel-S Program eddigi eseteiben általános tapasztalatként fogalmazható meg, hogy

  • a felek nem azonos nyelvet beszélnek,
  • a megfelelő ajánlatokhoz nem állnak rendelkezésre a szükséges információk,
  • a hitelezők megoldások standard szabalyok és folyamatokat jelentenek, amelyeket családok egyedi adottságaihoz kellene rendelni,
  • időben, térben viszonylatokban rendkívül összetett módon,
  • és az egész egyeztetési folyamat aszimmetrikus kapcsolatban zajlik.

Ahhoz, hogy a helyzetet jobban megvilágosítsuk vegyük szemügyre az eladósodás folyamatát. Ez nem pusztán egy, a család, az adós életében lezajló anyagi-pénzügyi folyamat, hanem a mentális állapot folyamatos változása is. Ez utóbbit számos tényező befolyásolja: tudás, intelligencia, krízisek, betegség, életút, stb.
A két folyamat - az anyagi és a mentális - együttes eredménye, hogy egy család, egy háztartás pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, kritikus, lecsúszó, vagy már éppen összeomló. Erről bővebben a Szeretetszolgálat NFÜ-nek írt tanulmányában olvashatunk.
És éppen ennek a két tényezőnek a függvénye az is, hogy fenntartás, rehabilitáció, szanálás vagy magáncsőd a kivezető megoldás az adott család helyzetéből.

Ezekre a különböző kimenetekre azonban nem egyformán kiforrottak a piaci, jogi, társadalmi megoldások. A legegyértelműbb, hogy nem létezik még Magyarországon a magáncsőd intézménye. De az adósságcsapdában vergődő, vagy az adósságspirálba csúszó adósokgyakorlatilag társadalmi támasz nélkül maradnak.
Itt most nem is annyira anyagi jellegű segítségre gondolunk (pl. az adósságrendező szolgáltatás is csak a 40 ezernél népesebb településeken és a fővárosban kötelező, és a szolgáltatásba bevonható adósságok is köre is változó), hanem olyan szolgáltatókra és szabályokra, amik lehetővé tennék, hogy az adós nyugodtan, tudatosan, a különböző hitelezőivel alternatívákban gondolkodva tekinthesse át a helyzetét és keressen kiutat.

A Hitel-S Program tapasztalata, hogy a fentiek miatt az adósságcsapdába csúszott családok mire segítségért kiáltanak már több irányba, jelentős mértékben és hosszú ideje gyűjtöttek fel elmaradásokat. Programunkban nem egy esetben találkoztunk már olyan családdal, ahol tíz-tizenkét hitelező felé, húsz-huszonkét tétel megfizetéséről kellene megegyezni.
Már olyan depresszív állapotba kerülnek, amkor a megélhetés konkrét fenyegetettsége és/vagy az értékrendjük és a lehetőségeik közötti feszültség nem teszi lehetővé számukra a higgadt és összetett tervezést és cselekvést.

Ilyen állapotban jutnak el a hitelezőikhez, hogy megoldást keressenek. A hitelezők viszont nem tudnak komplex módon válaszolni az ő kérdéseikre. Nem is feladatuk (feltétlenül).

Ezt a komlexitást a segítők - pl. a családsegítők mellett működő adósságrendezők -  tudják megadni. Ilyen segítő program a Hitel-S is.

Javaslataink a hitelezők - pénzintézetek, közüzemi szolgáltatók - számára:

1. kommunikáció

Az adós számára - főként a jelentősebb elmaradások esetén - nagyon jelentős energiát jelent az érzelmei felett uralkodni, legyőznie magában a szégyen, düh, félelem érzéseit és Önökkel kapcsolatot felvenni. Ígéreteik, kéréseik mögött folyamatosan változó élethelyzetek vannak és így lehet, hogy egy már régóta nem fizető, "mindíg csak ígérgető" adós új kérdése, ígérete valóban a fizetés lehetőségét hordozza. Egy-egy lesajnáló, kioktató, vagy mereven elutasító levél, telefon meghiúsíthatja ezt. Például a következő levél kézhezvétele után érthető, ha az adós azt gondolja, hogy nem tud megegyezni a bankkal, akkor sem, ha egy éves munkanélküliség után végre el tudott helyezkedni.

Az ügyfélnek a mai napon a felmondott Hitelkártya szerződéséből eredően 936 627 Ft tartozása van az xxx Bankkal szemben.

A szerződést 2010. 05. 06-án mondtuk fel 30 napos felmondási idővel. Ügyfél a felszólításaink (telefon, levél) ellenére sem rendezte tartozását oly mértékben, amellyel a felmondás elkerülhető lett volna.

A felmondást követően a tartozást belső szabályzatunk értelmében behajtás céljából átadtuk partnerünek, a yyy Kft-nek. Jelenleg ők kezelik a követelést, legfrissebb információnk szerint a mai napig adós és a behajtó között érdemi megállapodás nem született.

 Amennyiben az ügykezelési idő alatt ügyfél a tartozását nem rendezi, a Bank azonnal megkezdi a tartozás peres úton történő behajtását.

A szerződés visszaállítására, illetve részletfizetésre az ügylet ilyen állapotában nincs lehetőség!

2. közvetítő ajánlása, elfogadása

A hitelezők a követeléseik behajtására többféle minőségben igénybe vesznek külső partnereket. Azt gondoljuk, hogy a már amúgy is aszimmetrikus kapcsolat így még jobban torzul. Tapasztalataink szerint ezekkel a "kemény" partnerekkel a hitelezők valóban be tudják hajtani a követeléseiket részben vagy egészben, illetve fizetési megállapodásokat tudnak kötni, de azt tapasztaljuk, hogy ezek a gyors eredmények sokszor az adós túlvállalásaira épülnek és sokszor már rövid távon is az adós teljes ellehetetlenülését okozzák.
Javasoljuk, hogy a felszólításokban, vagy a személyes kommunikációban is hívják fel az adósok figyelmét az önkormányzati, vagy civil segítőkre.

3. új partnerség

A komplexebb problémák megoldása, a fizetési megállapodásoknak a család valódi fizetési kapacitásához illesztése időigényes folyamat és nagy bizalmat feltételez. Azt nem remélhetjük, hogy az adósok teljes nyitottsággal fordulnak a hitelezőkhöz a valós jövedelmi, eladósodottsági helyzetük bemutatásával. És a hitelezői oldal sincs igazából felkészülve arra, hogy ezeket az információkat feldolgozza és ezekhez igazítsa a megoldásait.
Ezért gondoljuk azt - és valami hasonló a Hitel-S Programban már kezd kialakulni - , hogy kellenek olyan bizalmi partnerek (de talán nevezhetjük pénzügyi biztosoknak is őkat), akik segítenek az adósoknak a többirányú egyeztetésben, míg a hitelezők bizalmat - és főként időt - adnak, hogy ezt az egyeztetést végigvigyék.

4. új szabályok

Ehhez az egyeztetéshez viszont kereteket kell kialakítani. Ezek egy része kétoldalú szerződésekkel kezelhető, de épp az összetett, többszereplős helyzetek megoldásához már több kell. Elképzelhető, hogy egyes nagy bizalmi tőkével rendelkező szervezetek létre tudnak hozni mindenki számára elfogadott működési modellt, de szükség lehet egy, a magáncsőd, illetve a csődbiztos mellett, egy új szereplő tevékenységének szabályozására is.

 

 


Fogalomtár Hiteles lapszemle Hasznos linkek Archív Bejelentkezés
Ha már regisztrált, itt tud bejelentkezni!

Elfelejtettem a jelszavam

Ha még nem regisztrált a bejelentkezéshez itt regisztrálhat!

Regisztráció
Támogatóink
2010 © MMSZ Egyesület - Minden jog fenntartva!      Impresszum     Adatvédelem     Oldaltérkép     Kapcsolat/Elérhetőségek